Viihtyisä ja turvallinen Pihlajamäki

829

Pihlajamäen kotialue -ryhmä teki huhtikuussa kyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta Pihlajamäessä. Viihtyisiksi koettuja alueita olivat mm. Kiillepuisto, Aarnikanmäki, Savelan pellot ja Malmin hautausmaa. Myös oman kodin lähialueilla viihdyttiin hyvin.

Kyselyn perusteella yhteisöllisyys voi Pihlajamäessä hyvin. Tämä luo hyvät edellytykset myös turvallisuuden tunteen parantamiselle. Nyt Pihlajamäessä on enää vain yksi turvattomaksi koettu alue.

Kyselyyn vastanneista 250 asukkaasta 77 prosenttia nimesi turvattomana pitämänsä alueen, ja heistä noin 90 prosentin mielestä se oli ostoskeskus ympäristöineen. Aiemmin myös metsäpolut koettiin turvattomiksi. Polkujen varrella tehtyjen metsän raivausten ja muiden parannusten ansiosta näin ei enää ole.

Turvallisuukyselyn tuloksia käytiin läpi Pihlaja-foorumissa 16.4., jossa keskustelua syntyi myös Pihlajamäen vetovoimasta. Pihlajamäki koettiin viihtyisäksi paikaksi, jolla on hyvä sijainti. Hyvät kulkuyhteydet nähtiin tärkeänä arjen sujumista edistävänä asiana. Myös alueen arvokas ja omailmeinen arkkitehtuuri sekä asuntojen järkevät ja tilavat pohjaratkaisut viehättivät useita.

Ostari kaikille

Viihtyisä Pihlajamäki vetää puoleensa myös entisiä asukkaita. Tällainen Pihlajamäessä viihtyvä henkilö on ”Matti”, jonka tapasin jokin aika sitten ostarin penkeillä istumassa kaljapullo kädessä. Matti tulee vieläkin melkeinpä päivittäin ostarille kavereita tapaamaan, vaikka asustelee jo muualla.

Kerroin Matille turvallisuuskyselyn tuloksista. Keskustelumme jälkeen hän lupasi olla jatkossa juomatta ostarin penkeillä. Itse lupasin syödä penkillä kaupasta ostamani jäätelön.

Toivottavasti voimme jo pian antaa aplodit Matille ja hänen kavereilleen siitä, etteivät he enää kaljoittele penkeillä. Voimmekohan pian kiittää myös itseämme siitä, että olemme ottaneet tilan omaan käyttöömme? Omalla aktiivisuudellamme myös ostarista saadaan viihtyisä paikka kaikille.

Kahvilaa kaivataan

Pihlajamäen turvallisuuskyselyssä tiedusteltiin myös ideoita viihtyisyyden lisäämiseksi. Useat toivoivat Pihlajamäkeen kahvilaa. Ja pari kahvilaa täältä jo löytyykin: Lounaskahvila Pihlaja Malmin hautausmaan kulmilla ja Salaattisiskot Rapakiventiellä ostarin tuntumassa. Nämä ja muutkin paikalliset palvelut turvaamme vain käyttämällä niitä – ja voimme jopa saada palveluita lisää.

Juha Valta
Pihlajamäen kotialue -ryhmän vetäjä

Tämä artikkeli on julkaistu Pihlajamäen lähiölehdessä 1/2007.