Vuorijalavia

Pihlajistontien ja Lahdenväylän välisellä kaistaleella sijaitsee hieno, mutta huonosti tunnettu jalopuumetsikkö. Metsikköön pääsee jalan Pihlajiston ala-asteen suunnasta Pihlajistontien alikulun kautta ja siitä metsäpolkua pitkin viistosti oikealle Lahdenväylälle päin. Hetken kuluttua ollaan upeassa lehtimetsikössä, jossa polun vasemmalla puolella on muutamia vuorijalavia ja lähistöllä runsaasti jalavan versoja.

Rakennusviraston viherosaston Pihlajamäkeen ja Pihlajistoon laatiman luonnonhoitosuunnitelman 1999–2008 mukaan kyseessä on lehtomainen kangas, jossa on 45-vuotias haavikko. Sitä kuvaillaan elinvoimaiseksi ja monimuotoiseksi lehtimetsäksi, jossa on myös koivua, harmaaleppää, raitaa, vaahteraa ja muutama jalava. Pensaskerroksessa on vaahteraa, haapaa, tuomea ja taikinanmarjaa. Tähän jalopuumetsikköön liittyy koko joukko mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Arboretumia suunniteltiin 30-luvulla

Vuorijalava lienee Helsingin luonnossa pelkästään viljelyperäinen. Luontaisena vuorijalava on rauhoitettu ja sellaiset jalavametsiköt ovat useimmiten puronvarsilla. Rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raision mukaan Lahdenväylän varren vuorijalavien arvo ei vähene, vaikka ne eivät olisikaan alkuperäisiä, vaan viljelykarkulaisia.

Raisio kertoo, että kasvitieteen professori ja Helsingin yliopiston entinen rehtori Kaarlo Linkola suunnitteli Viikkiin 1930-luvulla laajaa, yli 20 hehtaarin arboretumia. Vuorijalavat voivat liittyä tähän hankkeeseen. Arboretumia ei kuitenkaan vielä silloin perustettu Viikkiin, vaan myöhemmin toisaalle Viikkiin yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Viikin yrityspuisto tulossa viereen

Lahdenväylän viereen, aivan vuorijalavien lähelle, alettiin 2000-luvun alussa kaavoittaa Viikin yrityspuistoa. Vuonna 2001 antamassaan lausunnossa Pihlajamäki- Seura hyväksyi työpaikka-alueen rakentamisen, mutta toivoi, että lehtoalue otetaan suunnitelmassa arvonsa mukaisesti huomioon.

Viikin yrityspuiston suunnitelma hyväksyttiin vuonna 2004. Sen havainnekuvaa tarkasteltaessa näyttäisi siltä, että jalavia sisältävä metsikkö jää pystyyn, mutta aivan jalavien viereen tulee pysäköintipaikkoja. Viikin yrityspuiston kaavoittaja arkkitehti Markku Siiskonen kertoo, että alueelle on suunnitteilla nauhamainen Business Park -alue, joka on varattu NCC Finland Oy:lle. Siiskonen toteaa, että tarkemmissa suunnitelmissa jalavat voidaan säilyttää.

Jalavanopsasiipi ampumaradalla

Pihlajistolainen biologi Juho Paukkunen havaitsi kesällä 2006 Viikin ampumaradalla jalavanopsasiiven. Jalavanopsasiipi on viime vuosina Lounais-Suomesta pääkaupunkiseudulle levittäytynyt melko pieni ja vaikeasti havaittava ruskea päiväperhonen, joka lentää heinäkuun 10. päivän tienoilta noin kuukauden. Perhosen toukan ravintokasvi on jalava. Onkin mahdollista, että jalavanopsasiipi on lisääntynyt juuri Viikin yrityspuiston jalavien lehdillä. Kesällä 2007 Paukkunen ei etsinnöistään huolimatta enää nähnyt jalavanopsasiipeä.

Teksti: Vesa Koskela

Tämä artikkeli on julkaistu Pihlajamäen lähiölehdessä 2/2007